66. Stezka jaro'24 událost

[ Přidat událost ] [ Zpět na kalendář ]

květen 2024

Zakončení 66. Stezky

neděle 12. květen 2024 11:00 - 16:00
Travel

Zakončení 65. Stezky

Kdy: 12.5.2024 od 12:36
Kde: fotbalový stadion Luka nad Jihlavou.
Občerstvení otevřeno: 11:00

PROGRAM ZAKONČENÍ:

Pravidla soutěže „prkenná chůze“, v optimistickém pojetí i prkenný běh.
Soutěžní družstvo tvoří pět osob schopných chůze či mírného poklusu a jeden tzv. udavač. Tedy celkem 6, jak jinak. Přínosem pro udavače je absolvování pořadového výcviku (v našem věku skoro všichni pánové), protože bude pořadovými povely udávat krok a tempo pětici soutěžících.
Náčiním pro družstvo je dvojice 2 m dlouhých prken (připraveny jsou 3 dvojice barevně odlišené) s výrazně vyznačenými 2x pěti šlápotami, na které si soutěžící stoupnou. Prkna jsou v obou směrech symetrická. U každé šlápoty je přiměřeně dlouhé lanko, kterým si všichni soutěžící přitáhnou prkna k podrážkám.
Závodiště je mezi tribunou a podiem pro hudbu a je 50 m dlouhé, rozdělené na poloviny.
První trojice nastoupí vpravo před tribunou a pod velením svého udavače má před sebou 25 metrů na sladění a secvičení závodního tempa. Uprostřed závodiště se zastaví a seřadí na půlící čáře. Na povel startéra vyrazí pod velením udavače na závodní 25 m dlouhý úsek a první v cíli postupuje.
Druhá trojice je připravena vlevo před tribunou a bez potřeby přenášení či otáčení prken nastoupí na šlápoty a pod velením svého udavače má 25 m na sladění kroku. Opět se seřadí na půlící čáře a na povel startéra vyrazí na 25 m závodní úsek. Postupuje zase jen první v cíli.
Třetí trojice je připravena vpravo před tribunou a…td.
V druhém kole soutěží vítězné trojice týmů podle pokynů pořadatele zcela identicky. Postupový pavouk bude sestaven podle počtu přihlášených. Tak se může přihodit, že v prvním kole budou soutěžit jen 2 týmy mezi sebou. Ve druhém už to budou vždy trojice.
Titul pro vítěze zatím nebyl vybrán, chytré a humorné nápady jsou vítány,

Pravidla speciální soutěže, kterou nelze uskutečnit jinde než právě v Lukách n. Jihlavou.
Soutěžní družstvo trasy tvoří 4 osoby:  
1x loupač (L),
2x žrout (Ž),
1x náhradní žrout (NŽ)
1.kolo, kvalifikace: nastoupí vždy 5 družstev.
(1x (L), 2x (Ž), 1x (NŽ) odpočívá). (L) by měl být šikovný a hbitý. Ostatní by měli mít hlad.
Situace: na ploše je pět stanovišť vedle sebe u tribuny, na každém stanovišti miska se třemi slepičími a třemi křepelčími uvařenými vejci a nádobka na skořápky. V okamžiku povelu ke startu (L) stojí u stolku a 2x(Ž) stojí ve vzdálenosti 15 m od loupacích míst (dále od tribuny). (NŽ) pouze fandí.
Průběh: na startovní signál (L) začne loupat jedno vejce. Až je zcela oloupáno, doběhne ke dvěma (Ž) a vejce jim předá ke konsumaci. Vrátí se zpět ke stolku a oloupe druhé vejce, po oloupání doběhne znovu ke dvěma (Ž). Toto se šestkrát opakuje a čas končí spolknutím posledního sousta (bude kontrolováno a uznáno rozhodčím). Pořadí loupání vajec (slepičí, křepelčí) je věcí taktiky, určuje jí (L).
Z každé pětice postoupí 2 nejrychlejší, tedy 2 pětice.

  1. kolo, semifinále: nastoupí 2x5 družstev. Podmínky jsou shodné s prvním kolem, ale jednoho (Ž) nahradí (NŽ). Postupují 2 vítězné dvojice.
  2. Kolo, finále: Nastoupí 4 družstva, opět za stejného průběhu, ale konsumace se zúčastní společně 2x (Ž) a (NŽ).

Vítězné družstvo získá zvláštní tituly a originální plakety. Dekorace vítězů proběhne za zvuku fanfár osobně z rukou starosty Luk nad Jihlavou, pana
Ing. Martina Dvořáka.
Jak tento titul zní bude vyzrazeno až při ceremoniálu.

STEZKOVÝ VLAK: odjíždí 16:10... (viz Grafikon)